Grafika rastrowa - mapa bitowa

Grafika rastrowaW przeciwieństwie do grafiki wektorowej obrazy zapisane w postaci bitmapy stanowią zbiór punktów. Z tego powodu po zwiększeniu skali podglądu obraz tego rodzaju wygląda jak powiększony za pomocą lupy. Przy znacznym powiększeniu wyraźne stają się pojedyncze punkty grafiki.

Ponadto wszystkie krzywe i zaokrąglenia sprawiają wrażenie nierównych i poszarpanych. Kiedy więc decydujemy się na dołączenie do rysunku zeskanowanego obrazu lub jakiejkolwiek innej grafiki bit-mapowej, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, by ich zanadto nie powiększyć.

Oczywiście najlepsze rezultaty otrzymuje się przy zachowaniu oryginalnych rozmiarów wstawionej grafiki, czyli 1:1.

Programy graficzne typu CorelDraw oferują możliwość dokonywania konwersji grafiki bitmapowej w wektorową. Naturalnie, analogiczna operacja w odwrotną stronę również jest możliwa: grafika wektorowa po skonwertowaniu do postaci bitmapy jest gotowa do edycji przy użyciu programu do obróbki obrazu. Podczas skanowania fotografii i obrazów najczęściej sami możemy określić, z jaką rozdzielczością mają zostać zapisane tworzone w ten sposób bitmapy.

Im wyższa jest rozdzielczość zachowywanej grafiki, tym wyższa jest też jej jakość. Jednocześnie jednak maleje ilość miejsca na dysku twardym. Najlepszym rozwiązaniem jest więc zapisywanie grafiki w takiej rozdzielczości, jaka jest obsługiwana przez naszą drukarkę. Z drugiej strony zapisanie grafiki w zbyt niskiej rozdzielczości spowoduje obniżenie jakości obrazu, której nie poprawi najlepsza nawet drukarka laserowa.