Zalety grafiki wektorowej

Grafika wektorowaGrafika wektorowa to metoda przedstawienia obrazu w oparciu o formuły matematyczne, związane z określaniem położenia współrzędnych na powierzchni. Zachowuje ona wiadome o tworzących kształty obiektów liniach, krzywych obejmując zarazem ich położenie oraz barwę.

W grafice wektorowej wyodrębnia się figury (koła, kwadraty, łuki, etc), które są opisywane i zapisywane w postaci zależności matematycznych.

Zalety grafiki wektorowej

Grafika wektorowa wykorzystywana jest głównie do projektowania gier komputerowych (również on-line), ponieważ zabiera ona mniej miejsca niż grafika rastrowa, która traktuje obraz jako zbiór bardzo małych, niezależnych od siebie punktów o tej samej wielkości (pikseli). Wielkość plików zawierających grafikę wektorową jest mniejsza, jeśli porównamy ją ze standardowymi formatami, takimi jak: JPEG, GIF czy BMP.

Dotyczy to statycznych obrazów oraz animacji (przykładowo, prezentacji flash). Jakość obrazu w grafice wektorowej podczas wyświetlania jest stała, niezależnie od wielkości skali w jakiej zostanie on wyświetlony.  W grafice wektorowej posiadamy większą kontrolę nad wyglądem i położeniem obiektów rysunku.

Mieszanie kolorów - barwy podstawowe i pochodne