Grafika

Tekst graficzny

Tekst graficznyWiększość tworzonych obecnie programów graficznych dysponuje narzędziami, które służą do edycji i obróbki tekstu. Za ich pomocą możliwe jest też wykonywanie mniej skomplikowanych zadań, do jakich zwykle używa się programów DTE.

Więcej…

 

Kompresja grafiki komputerowej

Kompresja grafikiKompresja grafiki cyfrowej.

Format JPEG

JPEG dzieli obraz na określone strefy barw i tak też odtwarza je po skompresowaniu. Oddziela on informację o jaskrawości i odcieniach kolorów. Wykorzystano tu właściwość ludzkiego oka, dzięki której można "zacierać" pewne subtelne różnice występujące przy "przechodzeniu" kolorów.

Więcej…

   

Grafika 3d

Grafika 3DObraz trójwymiarowy (3d)  jest czymś znacznie więcej, aniżeli tylko prostym rysunkiem, któremu dodaje się trzeci wymiar. Każdy obiekt umieszczony w obrazie jest traktowany przez program jak pojedyncza bryła.

Więcej…

 

Zalety grafiki wektorowej

Grafika wektorowaGrafika wektorowa to metoda przedstawienia obrazu w oparciu o formuły matematyczne, związane z określaniem położenia współrzędnych na powierzchni. Zachowuje ona wiadome o tworzących kształty obiektów liniach, krzywych obejmując zarazem ich położenie oraz barwę.

Więcej…

   

Więcej artykułów…