Jest to ten sam algorytm, co przy kompresji map bitowych, film przecież jest sekwencją ujęć, a każde ujęcie to po prostu pojedynczy obraz, zazwyczaj fotografia cyfrowa. Każdy z tych obrazów może zostać z powodzeniem skompresowany za pomocą zwykłego algorytmu JPEG. Korzystanie z algorytmu JPEG, jako systemu kodowania obrazu wideo, ma dwie poważne wady: nie jest przeprowadzane porównywanie ujęć (frame differencing), a dekompresja obrazu przy wyświetlaniu jest powolna. Ponieważ algorytm JPEG zaprojektowano dla pojedynczych obrazów, kompresja poszczególnych ujęć filmu przebiega, tak jakby to były oddzielne mapy bitowe.

Więcej…

JPEG dzieli obraz na określone strefy barw i tak też odtwarza je po skompresowaniu. Oddziela on informację o jaskrawości i odcieniach kolorów. Wykorzystano tu właściwość ludzkiego oka, dzięki której można "zacierać" pewne subtelne różnice występujące przy "przechodzeniu" kolorów. Charakterystyczne "dzielenie
obszarowe" objawia się głównie charakterystyczną "otoczką" pewnych elementów obrazka, zwłaszcza tych gdzie cieniowanie (w obrębie danego koloru) jest najbardziej szczegółowe i intensywne. Kompresja JPEG ma charakter nieodwracalny (informacje o pewnych elementach pliku graficznego są tracone bezpowrotnie).

Więcej…

W formacie tym zastosowany został algorytm kompresji deflate/inflate, który także stosuje się w programach takich jak PkZip, GZip. Jego idea polega na stosowaniu  metody słownikowej, a następnie statycznego lub adaptacyjnego kodowania Huffmana.
Tablice kodu Huffmana przypisują krótsze słowa kodowe dla mniejszych wartości próbek (występują one częściej). Jeśli liczba bitów użytych w procesie kodowania przekracza dozwoloną dla danego bloku danych wartość, algorytm koryguje to poprzez dobranie odpowiednio dużego współczynnika skali. Prowadzi to do większych wartości kroku kwantyzacji co pozwala osiągnąć mniejsze wartości skwantowane. Operacja ta powtarzana jest do momentu osiągnięcia wymaganej liczby bitów.

Dane obrazowe w tym formacie zapisywane są na wiele sposobów. Jednym z nich jest kompresja LZW. W odróżnieniu od metod stosowanych w JPEG jej działanie nie polega na usuwaniu fragmentów informacji obrazu kosztem jakości, lecz na skupianiu grup pikseli o tym samym kolorze. Plik nie składa się zatem z zestawienia kolorów pojedynczych, następujących po sobie pikseli, lecz z krótkich opisów jednolitych powierzchni. Daje to stosunkowo wysoką kompresję co do jakości obrazu (od 1:5 do 1:3 w przypadku fotografii).

Dane obrazowe kompresowane są liniami począwszy od punktu 0,0 (lewy, górny róg obrazu). Jeżeli obraz ma kilka płatów to są one kompresowane po kolei (najpierw płat 0, potem 1, itd...). Standard nie mówi nic o tym, czy kolejne płaty mają być kompresowane oddzielnie jak linie, czy też traktowane jako ciąg bajtów. W trybach 24 bitowych najpierw kompresowane są składowe koloru R, następnie G, a na końcu B. Sama idea kompresji jest prosta. Jeżeli w jednej linii kolejne punkty mają taki sam kolor to zapisywana jest tylko liczba ich wystąpień oraz kolor. No dobrze, ale jak rozróżnić w pliku liczbę powtórzeń od koloru. Rozwiązanie jest prostsze niż się wydaje. W PCX liczba powtórzeń jest większa od liczby C0h (192), jeśli więc należy zapisać kolor o wartości większej niż ta liczba to zapisuje się C0+liczba powtórzeń, kolor.

Grafika na stronach internetowych ma wiele funkcji do spełnienia. Grafika ma za zadanie uatrakcyjnienie treści publikowanych na stronie. Dzięki ciekawym elementom graficznym można sprawić, że odbiorca zwróci uwagę na tekst, jakim chcemy go zainteresować. Grafika ma za zadanie przykuć uwagę właśnie do tego, co jest ważne. Kolejną funkcją grafiki jest wyróżnienie strony z wielu innych. Dzięki ciekawym elementom graficznym można stworzyć niebanalną i wyjątkową stronę internetową. Trzecia funkcja grafiki to estetyczne integrowanie treści na stronie. Powinna ona spajać wszelkiego typu informacje, dodawać im nieco nowoczesności, sprawiać, że będą się ciekawie prezentowały. Ponadto, wiele elementów graficznych spełnia również szereg innych funkcji, ponieważ są one zamiennikami poszczególnych elementów strony, na przykład formularza kontaktowego czy galerii zdjęć. Wiele nowoczesnych elementów strony internetowej można stworzyć właśnie w oparciu o technologie graficzne, takie jak flash. Istnieje wiele stron opartych całościowo o technologię flash. Są to serwisy mobilne, interaktywne i bardzo nowoczesne. Należy jednak pamiętać, aby nie przesadzić z ilością elementów graficznych, ponieważ strona może wydawać się przytłoczona oraz męcząca dla odbiorcy. Grafika może być również dodawana na strony dla ozdoby, aby dekorować stronę, stanowić jej znaki szczególne. Wiele osób w ogóle nie wyobraża sobie strony internetowej bez elementów graficznych. Faktycznie, trudno dziś znaleźć witrynę całkowicie pozbawioną takich elementów, ponieważ nawet logo jest grafiką, nawet, jeśli to napis, słowo lub fraza, to jest odpowiednio napisane, czasem pojawia się również jakiś symbol.

Więcej…
Czy legalne źródła plików muszą być drogie?

Świat się zmienia, co możemy zauważyć również w przypadku plików na licencji royalty-free. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że korzystanie z legalnych źródeł jest dla nas korzystne, ponieważ płacąc za odpowiedni plik, wspieramy twórcę, który może rozwijać swoją działalność i zapewniać nam coraz lepsze produkty. Sytuacja wygląda tak samo jeśli chodzi o muzykę a czy coraz bardziej popularne pliki graficzne, które wykorzystujemy do projektowania i rozwoju stron www, reklam, produkcji opakowań czy różnych rzeczy do dalszej odsprzedaży. Warto wiedzieć, że każda grafika, którą znajdziemy na innych stronach internetowych jest opatrzona prawem autorskim i nie możemy jej tak sobie kopiować, ponieważ w tym momencie po prostu łamiemy prawo.

Skąd w takim razie wziąć odpowiednie grafiki do naszych projektów?

Żeby wykonać je samodzielnie musimy posiadać odpowiednie umiejętności i przeznaczyć na to mnóstwo naszego czasu, co raczej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zlecenie wykonania pojedynczej grafiki dla eksperta to wydatek rzędy kilkuset złotych, więc to także nie zawsze musi nam odpowiadać. Najtańszym rozwiązaniem na legalne pobieranie odpowiednich plików są banki zdjęć stockowych. Znajdziemy w nich wiele milionów plików podzielonych na odpowiednie kategorie, a wszystko w atrakcyjnych cenach. Oczywiście mamy również darmowe agencje, które proponują nam całkowicie bezpłatne pliki, ale bazy nie są tam zbytnio rozbudowane, nie mówiąc już o ich jakości. Płatne banki stockowe nie muszą być wcale drogie, szczególnie że konkurencja na rynku jest coraz większa.

Więcej…

Formaty plików grafiki wektorowej to m.in: PDF - tworzy on informacje; EPS - do niedawna, obok PDF jeden z najbardziej uniwersalnych formatów; SVG- format promowany przez W3C, oparty na XML, uważany za przyszłościowy ze względu na umożliwianie zakodowania animacji oraz interakcji z użytkownikiem poprzez wykorzystanie w użyciu języka skryptowego; SWF- format dostępny od wielu lat, o właściwościach podobnych do ww. SVG - jest to format zamknięty, uważany za format wewnętrzny środowiska Adobe; AI, CDR i WMF - formaty, które nie zdobyły jak dotąd większej popularności.

Więcej…

Różnice pomiędzy grafiką rastrową a wektorową są bardzo duże. Uwidaczniają się szczególnie podczas skalowania, czyli zmiany rozmiaru, obiektu, rysunku. W przypadku skalowania bitmapy tracimy bardzo dużo szczegółów oryginalnego rysunku. Podczas zmiany rozmiaru obiektu wykonanego w grafice wektorowej nie musimy się martwić o bezzwrotną stratną kompresję, ponieważ w tym przypadku współrzędne obiektów obliczane są na nowo.
W jakich więc programach możemy tworzyć grafikę wektorową ?

Więcej…

Grafika wektorowa to metoda przedstawienia obrazu w oparciu o formuły matematyczne, związane z określaniem położenia współrzędnych na powierzchni. Zachowuje ona wiadome o tworzących kształty obiektów liniach, krzywych obejmując zarazem ich położenie oraz barwę. W grafice wektorowej wyodrębnia się figury (koła, kwadraty, łuki, etc), które są opisywane i zapisywane w postaci zależności matematycznych.
Zalety grafiki wektorowej
Grafika wektorowa wykorzystywana jest głównie do projektowania gier komputerowych (również on-line), ponieważ zabiera ona mniej miejsca niż grafika rastrowa, która traktuje obraz jako zbiór bardzo małych, niezależnych od siebie punktów o tej samej wielkości (pikseli). Wielkość plików zawierających grafikę wektorową jest mniejsza, jeśli porównamy ją ze standardowymi formatami, takimi jak: JPEG, GIF czy BMP.

Więcej…

Zaawansowane programy graficzne pozwalają nie tylko nadawać tekstowi interesujący wygląd, ale także w dowolny sposób go wyrównywać. Przy użyciu odpowiednich funkcji nie trudno obrócić tekst o dowolny kąt czy wręcz postawić go „do góry nogami". Lustrzane odbicie fragmentu tekstu tworzy się tu jednym kliknięciem myszy. Szczególnie interesujące efekty uzyskuje się przez odpowiednie wyrównanie tekstu. Możemy na przykład spowodować, by wiersz tekstu został wygięty w kształt okręgu lub gwiazdy. Programy graficzne oferują setki dodatkowych fontów, które zazwyczaj są dostarczane razem z instalatorem programu. Oczywiście zainstalowanie w systemie wszystkich fontów, jakie otrzymujemy wraz z programem graficznym, nie jest zalecanym rozwiązaniem. Wiąże się to bowiem z nadmiernym obciążeniem pamięci operacyjnej komputera - po każdym uruchomieniu Windows wszystkie zainstalowane w nim fonty są ładowane do pamięci RAM i pozostają w niej do momentu zakończenia pracy z Windows.

Więcej…

W przeciwieństwie do grafiki wektorowej obrazy zapisane w postaci bitmapy stanowią zbiór punktów. Z tego powodu po zwiększeniu skali podglądu obraz tego rodzaju wygląda jak powiększony za pomocą lupy. Przy znacznym powiększeniu wyraźne stają się pojedyncze punkty grafiki. Ponadto wszystkie krzywe i zaokrąglenia sprawiają wrażenie nierównych i poszarpanych. Kiedy więc decydujemy się na dołączenie do rysunku zeskanowanego obrazu lub jakiejkolwiek innej grafiki bit-mapowej, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, by ich zanadto nie powiększyć. Oczywiście najlepsze rezultaty otrzymuje się przy zachowaniu oryginalnych rozmiarów wstawionej grafiki, czyli 1:1.
Programy graficzne typu CorelDraw oferują poza tym możliwość dokonywania konwersji grafiki bitmapowej w wektorową. Naturalnie, analogiczna operacja w odwrotną stronę również jest możliwa: grafika wektorowa po skonwertowaniu do postaci bitmapy jest gotowa do edycji przy użyciu programu do obróbki obrazu. Podczas skanowania fotografii i obrazów najczęściej sami możemy określić, z jaką rozdzielczością mają zostać zapisane tworzone w ten sposób bitmapy.

Więcej…

Programy do rysowania z reguły zapisują tworzone w nich prace w postaci grafiki wektorowej. Grafika wektorowa składa się z pojedynczych obiektów, na przyklad figur geometrycznych, różnego rodzaju kształtów, linii i krzywych. Jednak w plikach zapisywanych na dysku nie jest przechowywany ich obraz, lecz instrukcje opisujące każdy z zawartych w grafice elementów. Informacje te dotyczą ich rozmiarów, lokalizacji na strome dokumentu, koloru itd.
Rysunki zapisywane w formacie grafiki wektorowej można dowolnie pomniejszać lub powiększać - bez ujemnego wpływu na jakość obrazu.

Więcej…

Większość tworzonych obecnie programów graficznych dysponuje narzędziami, które służą do edycji i obróbki tekstu. Za ich pomocą możliwe jest też wykonywanie mniej skomplikowanych zadań, do jakich zwykle używa się programów DTE Ich specjalnością jest jednak obróbka krótkich tekstów, którym nadaje się najróżniejsze efekty. Jeśli więc chcemy zająć się tworzeniem własnych kart menu czy dowcipnych zaproszeń, powinniśmy sięgnąć po program graficzny. Najprostsze efekty osiąga się przez nadawanie tekstowi różnych kolorów.

Więcej…

Format ten korzysta z tzw. algorytmu kompresji słownikowej LZW. Polega ona w skrócie na tym, iż konstruowany jest wzorzec kodowania grupowego, czyli poziome ciągi pikseli tego samego koloru, zastąpione zostają przez liczbę określającą długość sekwencji . Dlatego właśnie wysoki stopień kompresji można osiągnąć w odniesieniu do plików graficznych, w których poziome sekwencje danych pikseli (przede wszystkim o tym samym kolorze) tworzą powielający się schemat.
Podstawowe zalety formatu to: możliwość wyświetlania sekwencyjnego (w pierwszej kolejności uproszczony podgląd, a następnie wyostrzanie go do maksimum), umożliwienie zapisu w jednym pliku wielu obrazów GIF w celu późniejszej ich prezentacji w postaci animacji, możliwość ustawienia dla każdego piksela przezroczystości (jedynie dwie wariancje - albo jest, albo nie jest przezroczysty).

Więcej…
Film
Wakacje z filmem

Podczas wakacji w wielu miejscowościach organizowane są różnego typu festiwale i imprezy filmowe. Nierzadko imprezy te mają charakter prestiżowy i są bardzo znanymi konkursami, na które zjeżdżają znane gwiazdy kina. Naprawdę warto się na nie wybrać, zobaczyć najlepsze filmy i ich twórców. Jedną z letnich atrakcji są seanse filmowe na świeżym powietrzu, w których mogą uczestniczyć osoby siedzące w samochodach. Filmy wyświetlane są na bardzo dużych ekranach, a dźwięk i muzyka rozlegają się ze wszystkich stron. Filmowe wakacje to także atrakcyjne premiery w wielu kinach.

Więcej…
 
Historia filmu

Historia filmów i filmografii jest niezwykle interesująca. Warto się z nią zapoznać o dowiedzieć się, kiedy powstał pierwszy film, jak kiedyś robiono zdjęcia do filmów, jak montowano wszystkie elementy. Za datę powstania pierwszego filmu można uznać rok 1888. Wtedy właśnie można było obejrzeć Roundhay Garden Scene w reżyserii Augusta Le Prince. Był to film krótkometrażowy i przedstawiał kilka sekund z życia rodziny reżysera. Nie do końca wiadomo, czy do na pewno pierwszy film na świecie, ale jest na pewno najlepiej zachowanym i najstarszym filmem w dziejach. Kilka lat później zaczęto filmować walki bokserów, pod koniec XIX wieku pokazano film na temat wyjścia robotników z fabryki w Lyonie.

Więcej…
 


Strona 1 z 8

3D

Programy graficzne obsługujące grafikę 3D, oferują również możliwość umieszczania w dokumentach obrazów bitmapowych. Dzięki temu do przygotowywanych rysunków, szkiców czy projektów możliwe jest dołączanie zeskanowanych fotografii. Powinniśmy jednak pamiętać, że formaty obu rodzajów grafiki w dość istotnym stopniu różnią się od siebie. Wprowadzanie tekstu w programach graficznych wygląda tak jak w innych programach. Korzysta się przy tym z różnych czcionek, aby nadać mu właściwy wygląd.

Więcej…

Obraz trójwymiarowy jest czymś znacznie więcej, aniżeli tylko prostym rysunkiem, któremu dodaje się trzeci wymiar. Każdy obiekt umieszczony w obrazie jest traktowany przez program jak pojedyncza bryła. Kompletna scena powstaje więc dopiero po oświetleniu znajdujących się w niej obiektów i uchwyceniu odbitych promieni światła przez kamerę. Naturalnie przechwytywany obraz jest dwuwymiarowy, jednak dzięki efektowi głębi powstaje wrażenie trójwymiaru. Każdy obiekt trójwymiarowy można opisać za pomocą funkcji matematycznych. W przypadku sześcianu są to wierzchołki wszystkich boków położone w dokładnie takiej samej odległości od siebie.

Więcej…

W rzeczywistości wygląd obiektów nie jest określany wyłącznie przez ich kształt. Istotna jest także powierzchnia - to właśnie dzięki niej właśnie jesteśmy w stanie odróżnić jabłko wyrzeźbione w marmurze od prawdziwego. Programy do obróbki grafiki trójwymiarowej pozwalają nie tylko nadawać obiektom kolor, lecz także nanosić na ich siatkę całkowicie dowolne powierzchnie, nierzadko do złudzenia przypominające prawdziwe materiały. Kilkoma kliknięciami myszy możemy sprawić, by obiekt odbijał padające nań promienie światła lub by był szorstki, albo gładki.

Więcej…

W rzeczywistości przedmioty są widoczne dzięki temu, że pada na nie światło, które następnie się odbija i trafia do siatkówki ludzkiego oka. W bardzo podobny sposób tworzy się symulacje trójwymiarowych obiektów w programach 3D. W prezentowanych scenach używane są różne źródła emitujące promienie świetlne. Ich los zależy od obliczeń dokonywanych przez komputer. Jeżeli na przykład promień światła pada na jakiś obiekt, zostaje odbity. A kiedy po tym trafi w obszar przechwytywany przez obiektyw kamery, zostaje zapisany w postaci punktu prezentowanego obrazu. Proces ten odbywa się do momentu, w którym zapisane zostaną wszystkie punkty prezentacji.

Więcej…

Przy użyciu nowoczesnych programów do obróbki grafiki trójwymiarowej można przygotowywać nie tylko fantastyczne obrazy, ale także całe filmy. Wystarczy podać lokalizację początkową i końcową obiektu, który ma zmienić pozycję, a program zajmie się resztą. Załóżmy, że mamy przed sobą scenę przedstawiającą samochód na ulicy. Chcemy, by przejechał z jednego jej końca na drugi. W tym celu chwytamy auto za pomocą myszy i przeciągamy je w miejsce, do którego ma się przenieść na filmie. Po tym program przelicza scenki, które mają stworzyć wrażenie ruchu, i zachowuje je w postaci filmu zapisanego w formacie AVI.

Więcej…

Programy 3D przypominają wyglądem zwykłe programy do rysowania. Fakt ten nie powinien jednak dziwić, ponieważ za ich pomocą również rysujemy, tyle tylko, że zamiast okręgów, kwadratów i innych figur - bryły. Najwięcej czasu poświęca się z reguły pracy z edytorem scen. To w nim budujemy modele składające się z wielu mniejszych elementów. Tu także są określane właściwości powierzchni wypełniających płaszczyzny. Budowanie sceny polega na umieszczaniu w niej obiektów, definiowaniu źródeł światła i w końcu pozycjonowaniu kamery, z perspektywy której ma być widoczna scena. Proste obiekty złożone z pojedynczych figur najczęściej możemy umieszczać wprost w edytorze scen. Bardziej skomplikowanych zwykle nie da się w ten sposób zbudować, więc do ich konstruowania używa się dodatkowego modułu programu - modelera.

Więcej…

Coraz częściej przed komputerem zasiadają też architekci, dla których programy symulujące trzeci wymiar otwierają całkiem nowe możliwości. Architekci mogą zwizualizować projektowane przez siebie budynki, niemal tak jak będą wyglądać po wybudowaniu. Prezentacje interakcyjne pozwalają ponadto na zaglądanie do wnętrza zaprojektowanego domu, a także odbywania w nim „przechadzek" - w ich trakcie możliwe jest zmienianie koloru i materiałów, z jakich wykonane są wnętrza pomieszczeń.

Więcej…

Najczęściej używa się programów grafiki 3D do projektowania graficznego i różnego typu modelowania. Zanim na rynku pojawi się nowy model któregokolwiek z produkowanych dziś samochodów, najpierw musi zostać opracowany jego projekt - naturalnie przy użyciu komputera i odpowiedniego programu do projektowania. Dzięki niemu możliwe jest szybkie i wygodne, bo przy użyciu myszy, modyfikowanie tworzonych form i konstrukcji. Poza tym, po utworzeniu gotowego projektu można go modelować stosując dowolnego typu materiał wypełniający. Tym samym oszczędza się na czasie i pieniądzach, jakie musiałyby zostać wydane na ogromne ilości prawdziwego materiału. Rzeczywisty prototyp modelu tworzony jest dopiero w momencie, kiedy jego projekt na ekranie jest już całkowicie gotowy.

Więcej…

Programy realizujące grafikę 3D pozwalają nie tylko projektować grafikę trójwymiarową, lecz także tworzyć całe filmy. Jeśli zechcemy, możemy sprawić, by kamera prezentująca wazę objechała stół i nastąpiło wolne zbliżenie. W tym celu należy stopniowo przesunąć punkt kamery wokół przedstawianego obiektu, a program zachowa na dysku plik z zapisaną prezentacją wideo.
Oprogramowanie służące do tworzenia efektu trójwymiarowości jest również wykorzystywane w nauce i technice.

Więcej…

Oglądając filmy w kinie czy w telewizji, mamy okazję zobaczyć przedmioty lub zwierzęta, których dziś nie można spotkać: dinozaury, maszyny poruszające się zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, a także wytwory ludzkiej wyobraźni. Choć zdajemy sobie sprawę, że to tylko fikcja, patrząc na nie, nierzadko zapominamy, że istnieją tylko na ekranie. W większości przypadków rzeczy i postaci ze świata fantazji są tworzone za pomocą komputera oraz - oprogramowania 3D. Programy do obróbki grafiki trójwymiarowej pozwalają zamieniać zwykłe rysunki w fotorealistyczne obrazy. Dzięki nadaniu kreślonym obiektom odpowiedniej głębi poprzez dodanie cieni i efektów przesłaniania jednego przedmiotu innym, powstaje wrażenie, że są to rzeczy prawdziwe.

Więcej…

Film

Najpopularniejszymi cyfrowymi formatami profesjonalnymi są: DVCAM I DVCPRO (D-7). Są one rozwinięciami konsumenckiego formatu DV. Ze względu na próbkowanie i kompresje pierwszy format jest niemalże identyczny z formatem DV. Jedyną różnicą jest głównie zwiększona prędkość przesuwu taśmy i lepsza obsługa dźwięku. DVCPRO sporo różni się od DVDCAM. Wprowadzony został na rynek przez firmę Panasonic, a nie tak jak wcześniejsze przez Sony. Wobec tego samego stopnia kompresji, użyto innego próbkowania zarówno w systemie PAL, jak i NTSC. Jeśli chodzi o prędkość przesuwu taśmy oraz szerokość ścieżek to zwiększono to zwiększono ją dwukrotnie. DVCPRO posiada również swoje dalsze rozwinięcie. DVCPRO50 oferuje mniejszy stopień kompresji, większy transfer danych czy też lepsze próbkowanie. Prędkość przesuwu taśmy została zwiększona dwukrotnie. Nie tylko firmy Sony czy też Panasonic opracowały cyfrowe formaty. Firma JVC również świetnie walczy na rynku o klienta. Jej dziełem jest Digital S. Nie różni się ona parametrami kompresji, próbkowania czy transferu danych. Najbardziej znany profesjonalny format analogowy Betacam SP stworzony przez firmę Sony doczekał się także cyfrowych wersji. Przykładowym formatem jest Betacam SX. Używa on do zapisu kompresji MPEG-2 o próbkowaniu 4:2:2.

Więcej…

Historia filmów i filmografii jest niezwykle interesująca. Warto się z nią zapoznać o dowiedzieć się, kiedy powstał pierwszy film, jak kiedyś robiono zdjęcia do filmów, jak montowano wszystkie elementy. Za datę powstania pierwszego filmu można uznać rok 1888. Wtedy właśnie można było obejrzeć Roundhay Garden Scene w reżyserii Augusta Le Prince. Był to film krótkometrażowy i przedstawiał kilka sekund z życia rodziny reżysera. Nie do końca wiadomo, czy do na pewno pierwszy film na świecie, ale jest na pewno najlepiej zachowanym i najstarszym filmem w dziejach. Kilka lat później zaczęto filmować walki bokserów, pod koniec XIX wieku pokazano film na temat wyjścia robotników z fabryki w Lyonie.

Więcej…

Jest wiele rodzajów filmu. Najkrócej dzieli się je ze względu na czas trwania, na krótko, średnio i długometrażowe. Te pierwsze to filmy trwające do około 22 minut. Takie były zwłaszcza pierwsze filmy. Czy obecnie również się z nimi spotykamy? Oczywiście. Wszystkie znane nam reklamy telewizyjne i spoty to filmy krótkometrażowe. Są jednak również tak krótkie filmy animowane, na przykład te znane nam z Wieczorynki dla najmłodszych czy filmy dokumentalne. Filmy średniometrażowe to głównie seriale odcinkowe, których długość waha się między 20 a 50 czy 60 minutami. Filmy pełnometrażowe trwają o wiele dłużej, od godziny do dwóch lub więcej.

Więcej…

Produkowanie filmu jest złożonym i długotrwałym procesem. Dzieli się go na trzy etapy. Pierwszy z nich to tak zwana preprodukcja. W tym czasie ma miejsce dokumentowanie tematu, kalkulacja wstępnych kosztów całej produkcji jak i również pozyskiwanie funduszy na produkowanie filmu. Podpisuje się również kontrakty z aktorami, twórcami. W tym czasie powstaje scenariusz go filmu oraz określa się, przynajmniej pierwotnie, jego tytuł. Kompletuje się również ekipę i określa przybliżony termin zakończenia zdjęć. Później następuje faza właściwej produkcji, czyli zdjęcia. Obejmuje on czas od pierwszego do ostatniego dnia wykonywania zdjęć do filmu.

Więcej…

Podczas wakacji w wielu miejscowościach organizowane są różnego typu festiwale i imprezy filmowe. Nierzadko imprezy te mają charakter prestiżowy i są bardzo znanymi konkursami, na które zjeżdżają znane gwiazdy kina. Naprawdę warto się na nie wybrać, zobaczyć najlepsze filmy i ich twórców. Jedną z letnich atrakcji są seanse filmowe na świeżym powietrzu, w których mogą uczestniczyć osoby siedzące w samochodach. Filmy wyświetlane są na bardzo dużych ekranach, a dźwięk i muzyka rozlegają się ze wszystkich stron. Filmowe wakacje to także atrakcyjne premiery w wielu kinach.

Więcej…

Przy produkcji filmu pracuje cały sztab osób: specjaliści od oświetlenia, kamerzyści, kostiumolog, wizażysta, charakteryzator, producent filmowy, ekspert od dobierania muzyki, monterzy, reżyser, scenograf, scenarzysta i oczywiście sami aktorzy czy statyści. Nie sposób wymienić ich wszystkich, często wielu z nich jest pomijanych, zapomina się o tych, którzy stoją po drugiej stronie kamery. Przyjrzyjmy się nieco bliżej sylwetkom trzech osób odpowiedzialnych za realizację filmu: reżyserowi, scenarzyście i scenografowi. Reżyser jest to osoba, która sprawuje pieczę nad wszystkim. Jest odpowiedzialny za całokształt, tworzy artystyczną koncepcję, motywuje i inspiruje swój zespół. To on wraz z producentem dobiera ekipę i aktorów.

Więcej…

Kompresja

Filmy bez kompresji, jak już było wspomniane zajmują olbrzymie ilości miejsca, a przy tym format AVI, stosowany zwykle podczas zapisu, nie pozwala na utworzenie plików większych niż 2GB, co dodatkowo ogranicza długość ujęcia. Dlatego w praktyce zawsze trzeba zapisywany na dysku film kompresować ?w locie?. Nie dotyczy to tylko filmów nagranych na kamerach cyfrowych. Komputery, wyposażone w procesory o zegarze od 500MHz, mogą zapisywać obraz od razu z kompresją w formacie MPEG1(VCD) lub MPEG2(SVCD). Jednak tylko najmocniejsze maszyny z zegarem powyżej 2,5GHz będą w stanie dokonać konwersji w locie do formatu MPEG4 (DivX).

Więcej…

Analogicznie do plików dźwiękowych, pliki wideo mogą być skompresowane lub nieskompresowane; wyjątkiem jest tu format MPEG, który z definicji jest zawsze formatem skompresowanym. Kompresja plików wideo obejmuje nie tylko kompresję obrazów pojedynczych klatek (tej np. w plikach AVI często się nie stosuje), ale także kompresję różnic między poszczególnymi klatkami. W przeciwieństwie do obrazu na taśmie filmowej czy w analogowej technice wideo, w cyfrowym wideo zazwyczaj tylko co pewną liczbę klatek pojawia się klatka "pełna", zawierająca kompletny obraz, natomiast pozostałe klatki zawierają tylko różnice pomiędzy obrazem bieżącym i poprzednim. Znakomicie redukuje to ilość danych, które trzeba zapisać.

Więcej…

Pełna specyfikacja MPEG-4 oferuje o wiele więcej niż tylko znaną z DivX-a kompresję filmów wideo. Przetwarzanie obrazu w omawianym standardzie opiera się na tzw. obiektach medialnych (media objects). Obiekty te są zorganizowane w sposób hierarchiczny, a ich różne kompozycje mogą reprezentować sceny audiowizualne. Najbardziej podstawowymi obiektami (primitive objects) w hierarchii są nieruchome obrazy (np. tło), obiekty wideo (np. mówiąca postać, ale bez tła) oraz obiekty audio (np. głos skojarzony z postacią). MPEG-4 opisuje wiele takich obiektów odpowiadających różnym zarówno naturalnym, jak i sztucznym elementom sceny, które mogą być dwu-lub trójwymiarowe.

Więcej…

Porównywanie ujęć często bazuje na tzw. ujęciach kluczowych (ang. key frames) zapisywanych w pliku filmu. Ujęcia kluczowe są zapisywane w całości i umieszczane w odpowiednich odstępach. Na ich podstawie obliczane są różnice pomiędzy kolejnymi ujęciami filmu. W tym przypadku porównywanie ujęć zasadza się na istnieniu tzw. ujęć kluczowych (key frames). Są one zapisywane w całości, służą za wzorce, na podstawie których określa się różnice, jakie trzeba zapisać dla ujęć pośrednich.

Więcej…

Systemy kodowania często określa się jako symetryczne lub asymetryczne. Terminy te odnoszą się do zagadnienia zachowania równowagi pomiędzy szybkością kompresji a szybkością dekompresji. Przy kodowaniu symetrycznym, kompresja filmowego obrazu zajmuje tyle samo czasu, co jego późniejsza dekompresja. Wpływa to pozytywnie na sprawność tworzenia takich plików wideo, ale niekoniecznie na ich odtwarzanie.

Więcej…

Jest to metoda kompresji obrazu wideo. Polega jak sama nazwa wskazuje na tzw. porównywaniu ujęć (frame differencing). Frame differencing to nie system kodowania, to po prostu pewna technika pracy, z której mogą korzystać różne systemy kodowania. Przy odtwarzaniu pliku wideo najwięcej czasu zajmuje dekompresja i wyświetlanie kolejnych ujęć. Trzeba to robić szybko, by zachować założoną prędkość odtwarzania filmu bez konieczności opuszczania niektórych ujęć. Gdy komputer przestaje nadążać z dekompresją i wyświetlaniem, niektóre ujęcia muszą być pomijane, co burzy wrażenie płynności ruchu.

Więcej…

Misja

Informacje na tematy multimediów w Internecie

Wartości dodane

Przykłady kreowania grafik - warstwy

Kompresja

Kompresja i dekompresja plików

OnlineGości

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyka serwisu

Użytkowników : 1
Artykułów : 78
Odsłon : 213661
Grafika - Projektowanie graficzne - Grafika w sieci - Multimedia - Reklama

Projektowanie: Design Rzeszów

Szukaj w serwisie